Foto: Nicki Twang - www.twang.no

ASHTANGA YOGA

Fra og med 1.2.2017 foregår undervisningen ved Akerselva Ashtanga i form av helgekurs og lignende - se undervisningen. Jeg underviser tradisjonell Mysorestil Ashtanga yoga. Ashtanga er en klassisk og dynamisk yogaform. Mysorestil betyr at læreren gir individuelle instruksjoner tilpasset de ulike elevenes forutsetninger. Nye stillinger blir gradvis introdusert ettersom eleven har blitt godt kjent med foregående stillinger. En som er ny, vil dermed ha en kortere og enklere praksis enn en erfaren elev og begge vil bli utfordret på sitt nivå. Metoden er oppkalt etter byen Mysore i India. Her underviste Sri K. Patthabi Jois, hovedlæreren for tradisjonen i moderne tid.

Ashtanga yoga i tradisjonen etter Patthabi Jois er en daglig praksis, noe som er av stor betydning for å oppleve de fulle fordelene av yoga. Den daglige praksisen trener styrke, smidighet og balanse på en trygg, trinnvis og svært effektiv måte. Praksisen er konstruert til å være en del av vår daglige rutine, for å klarne opp mental og fysisk "gruff" som vi samler opp i dagliglivet. Den er ment som et verktøy for selvobservasjon - en øvelse i å anerkjenne "dagens status" på godt og vondt, og samtidig kunne gjennomføre det som gjør oss vel, både på yogamatten og i dagliglivet. Jeg har fokus på å undervise Ashtanga yoga i tråd med prinsipper fra ayurveda - yogaens helhetlige livsstilsvitenskap. En god yogapraksis gir oss energi til å møte hverdagen med mer glede og oversikt - de mange individuelle fordelene må du selv oppdage!

Jeg underviser Ashtanga yoga i kontekst av en bred og helhetlig hatha yoga praksis. Dette innebærer, i tillegg til asana (de fysiske stillingene), blant annet pranayama (yogaens tradisjonelle pusteteknikker), kriyaer (spenningsreduserende teknikker), mantra og sittende meditasjon. Viktigheten av en rik og variert praksis er beskrevet i de klassiske Hatha Yoga tekstene, deriblant Hatha Pradipika. På mandager utforsker vi de ulike komponentene av Hatha yoga på en spennede og leken måte - velkommen til "utforskende mandag"! På de andre dagene i uka foregår undervisningen som Mysorestil Ashtanga yoga, med egenpraksis i gruppe. På disse dagene kan du selv velge å integrere komponenter fra mandagsundervisningen i din personlige praksis. 

Practice, practice and all is coming (Patthabi Jois)


"Den daglige praksisen på Akerselva Ashtanga har gjort meg sterkere, både mentalt og fysisk. Jeg er mer bevisst og aktivt tilstede i min egen kropp. Siri er en god lærer som gir kyndig veiledning på det nivået man til enhver tid befinner seg. Jeg setter stor pris på at man følger sin egen kroppsutvikling, uten å bli påtvunget urealistiske og usunne idealer. Gleden av mestring har vært overveldende!" - Agnes Lindberg

"Det er en kjempefin mulighet for vekst og utvikling. Det jeg gjør på matta gjør jeg stort sett ellers i hverdagen. Her har jeg fått en egen praksis som gjør det mulig for meg å gjøre disse øvelsene. Ettersom jeg har en arm som er feilgrodd og har kort vinkel og ett dårlig kne m.m. har jeg fått opplæring og en egen praksis med god oppfølging!" - Bjørn Ivar Nordstrøm


Demonstrasjonsfilmer, Bali 2013.

Prem og Radha veileder meg gjennom ulike sekvenser av praksisen.

Alle filmene er hentet fra http://loveyogaanatomy.com/.