Akerselva Ashtanga er drevet av Siri Selvik Kruse, som også står for all undervisningen på yogaskolen. Siri har omfattende erfaring innen tradisjonell yogapraksis og undervisning. Hun har 12-13 års fordypning i Ashtanga yoga i linjen etter Sri K. Patthabi Jois og underviser nettopp hans Mysorestil Ashtanga yoga, men i kontekst av en bred og helhetlig hatha yoga praksis. Dette innebærer, i tillegg til asana (de fysiske stillingene), blant annet pranayama (yogaens tradisjonelle pusteteknikker), kriyaer (spenningsreduserende teknikker), mantra og sittende meditasjon.

Siri er dypt takknemlig for personlig veiledning fra internasjonalt fremstående lærere innen Ashtanga yoga og Pranayama. Hun vil trekke frem Paul Dallaghan som viktigste lærer i egen praksis og som veileder for å undervise andre i yogaens metoder på et integrert og udogmatisk vis, slik at praksisen kan fremme reell og fri selvutforskning. Yoga er én helhetlig meditativ prosess - naturen i oss som helt naturlig ligger der tilgjengelig for bevisst erfaring. I samme ånd er det viktig erfaring for Siri å få praktisere med Sri O.P. Tiwari, Paul´s lærer og den fremste autoriteten innen Pranayama i moderne tid. Viktigheten av en rikt sammensatt praksis er beskrevet i de tradisjonelle tekstene for Hatha Yoga, deriblant Hatha Pradipika. 

Siri er videre dypt takknemlig til Prem og Radha Carlisi for et personlig læreforhold som varte over flere år, med uovertruffen opplæring i undervisning av Mysorestil Ashtanga yoga, integrert med kunnskap fra Ayurveda - yogaens helhetlige livsstilsvitenskap. Hun assisterte Prem og Radha i den daglige undervisningen ved Ashtanga Yoga Bali Research Centre i ni måneder fra 2013-2014, før hun åpnet Akerselva Ashtanga med deres anbefalinger i august 2014. Siri er også svært takknemlig for praksis og veiledning hos Alexander Medin og Kajsa Finnström. 

Siri jobber også som klinisk psykolog til daglig og tar spesialistutdanning innen kroppsbasert og relasjonell psykoanalytisk psykoterapi ved Norsk Karakteranalytisk Institutt. Hun er opptatt av å implementere sin yogakunnskap i forståelsen av psykoterapi - og omvendt.